submit


Nëse një qytetar Meksikan që jetojnë jashtë vendit dëshiron të martohet e tyre të të njëjtit seks të partnerit, Meksikan konsullatat mund t’i refuzojë ato. Por Meksikan Senatori José Alejandro Pena Vilë ka prezantuar një reformë të tyre të Huaj Ligjit për Shërbimin që do të lejojë zyrat konsullore të autorizojnë dhe do të lëshojë certifikatat e martesës për çiftet pavarësisht nga gjinia e tyre. Në paraqitjen e tij të iniciativës, të martën, tha Villa, sipas Ligjit të Meksikës të Shërbimit të punëve të Jashtme dhe Rregulloret e saja, autoritetet konsullore janë të autorizuara të veprojnë si gjyqtarë e Regjistrit të gjendjes Civile dhe, prandaj, e ka fuqinë për të marrë e lindjes, martesës dhe certifikatat e vdekjes, si dhe të lëshojë kopje të vërtetuar të korrespondent. Nëse kaluar, mijëra Meksikan qytetarët mund të martohet me i tyre të gjinisë së njëjtë partnerët jashtë vendit, madje edhe nëse e tyre në shtëpi shtetet nuk aktualisht lejojnë këto të sindikatave

About